ต่ายมนัสนันท์ถูกร้องเรียนว่าใช้คำว่า “ถูกกฎหมาย” และ “ผิดกฎหมาย” อย่างไม่ถูกต้องในการพูดคุยกับสื่อและประชาชน เนื่องจากสร้างความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศ การใช้คำว่า “ละเอียด” เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต่ายมนัสนันท์พบเจอ เนื่องจากความละเอียดนั้นสามารถสร้างความสับสนและความเหนื่อยยากในการเข้าใจข้อความของเขา อีกทั้งคำว่า “เท็จ” ที่ใช้บ่อยครั้งในประโยคที่เขาพูดก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากการใช้คำว่า “เท็จ” จะสร้างความไม่พอใจและขัดแย้งกันระหว่างผู้ฟัง ดังนั้น ต่ายมนัสนันท์ควรปรับปรุงวิธีการพูดและใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อกำกับให้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในสังคม

img